PIW SIEDLCE - dane adresowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 29
tel.(025)632 60 27 lub tel. (025) 633 15 98
fax (025) 632 34 72

Czynny od poniedziałku do piatku od godz.7.30 -15.30
nadzoruje teren Powiatu Grodzkiego oraz Ziemskiego .e-mail: siedlce@piwet.net
e-mail: piwsiedlce@piwet.netPtasia Grypa - informacje

Rozporządzenie PLW Siedlce 1/2017

Rozporządzenie PLW Siedlce 2/2017

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
w sprawie wprowadzenia nowej edycji „Programu bioasekuracji

Afrykański pomór świń - informacje