PIW SIEDLCE - KONTAKT


Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek.wet. Izabela Floryszczyk tel.660-530-806


Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek.wet. Balbina Świderska tel. 694-496-671

Inspektor ochrony danych

Grzegorz Kobyliński
iodsiedlce@piwet.net

Główny księgowy

mgr Edyta Wojdyna


Księgowość i Administracja


mgr Agnieszka Szostek
mgr Magdalena Świderska
mgr Anna Wyżywniak


Sekretariat

tel. (025) 632-60-27 lub (025) 633-15-98 FAX (025) 632-34-72
mgr Magdalena Redosz-Bareja


Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierzątStarszy Inspektor d/s zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochrony zwierząt i materiału biologicznego

lek.wet. Magdalena Soszyńska tel.668-026-469


inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek.wet. Łukasz Barszcz


Inspektor weterynaryjny

mgr Agnieszka JakubczakZespół do spraw bezpieczeństwa żywności ,pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcychInspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywnościInspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Anna Oklesińska


Inspektor d/s pasz i utylizacji

lek.wet.Karol Bartuzi


Inspektor weterynaryjny

mgr inż. Mariola Kamińska


Inspektor weterynaryjny

mgr inż. Izabela Szumigłowska


Inspektor weterynaryjny

mgr Magdalena Jałyńska 666-844-497


Kierowca

Hubert Prokopiuk tel.694-496-669
 Powrót do strony głównej