PIW SIEDLCE - KONTAKT


Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek.wet. Izabela Floryszczyk tel.660-530-806


Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach

lek. wet. Balbina Świderska tel. 694-496-671

Sekretariat

tel. (025) 632-60-27 lub (025) 633-15-98
FAX (025) 632-34-72
mgr Magdalena Redosz-Bareja - sekretarz

Inspektor ochrony danych

Grzegorz Kobyliński
e-mail: iodsiedlce@piwet.net

Koordynator do spraw dostępności

Anna Wyżywniak
e-mail: kadry@piwet.net

Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych


Główny księgowy

Edyta Wojdyna

specjalista ds. finansowo-księgowych

Magdalena Jurzyk

referent ds. księgowo-administracyjnych

Agnieszka Szostek

specjalista ds. kadrowo-administracyjnych

Anna Wyżywniak

pracownik administracyjny- zaopatrzeniowiec

Karolina Krasuska


Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierzątinspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Magdalena Soszyńska tel. 668-026-469

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Łukasz Barszcz

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Agnieszka Jakubczak

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Paulina Skwierczyńska

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Wiesława Sawicka

inspektor weterynaryjny

Izabela Szumigłowska

inspektor weterynaryjny

mgr Magdalena Żądełek tel. 666-844-497


Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacjiinspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Karol Bartuzi

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Kamila Depta Zabuska

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Monika Nurzyńska

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Magdalena Żelezik

starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Anna Oklesińska

starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Mariola Kamińska