Grypa ptaków -informacje


Rozporządzenie nr 18 z dnia 3 grudnia 2020r.


Aktualna informacja Ptasia Grypa 2020r


Rozporządzenie MR i RW z dnia 5 kwietnia 2017r.


Wolny wybieg 08.03.2017r.


APEL do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

. zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

. nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

. nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

. stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

. przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

W dniu 27 grudnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).