PIW SIEDLCE - ASF informacje


Komunikat prasowy ASF - 11.10.2017

ASF -Ulotka


ASF materiały szkoleniowe dla hodowców


ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy wet.


Rozporządzenie nr 6 /2017 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiegoJAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIK - 12.12.2017


informacje dla hodowców i przedsiębiorców


Wykaz zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu siedleckiego, wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)


informacje dla myśliwych i leśników


Zasady bioasekuracji myśliwych - wytyczne


OBSZARY ZGODNE Z DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2014/709/UE
Wnioski na przemieszczenie świń