Akcja informacyjna zaszczep pupila


AKCJA INFORMACYJNA "Zaszczep pupila, to tylko chwila"


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach w związku z akcją informacyjną "Zaszczep pupila, to tylko chwila" promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, przypomina właścicielom psów o ich obowiązku wynikającym z art. 56 ust 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020.0.1421) tj.:

1. "Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie."

2. "Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia."

3. "Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt."

4. "Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e paszporty zwierząt ust. 2."