PIW SIEDLCE - Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach lub osoby upoważnione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach do załatwiania spraw w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach na czas nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach oraz Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy:
poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00
W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

Strona główna